Bốn học sinh trung học thượng lưu sống vô tư giữa ma túy, trò chơi và tình yêu cho đến khi một trong những cô gái, Eli, bị giết một cách dã man. Mười sáu năm sau, ký ức về tội ác dày vò Alain, một thành viên khác của nhóm.