Tiếp tục với thảm họa xác sống, những con người sống sót đang tìm nơi nương náu do Rick dẫn đầu. Các thành viên trong nhóm phải chứng kiến sự thật khắc nghiệt khi những người thân biến thành một thây ma và đe dọa chính mạng sống của họ.