Một luật sư Florida đặc biệt – Adept được cung cấp một công việc tại một công ty luật thành phố New York cao cấp với ông chủ cao cấp – cơ hội lớn nhất trong sự nghiệp của mình cho đến nay.