The Walking Dead mùa 9 với diễn biến tiếp nối, sau khi nhóm Rick hạ bệ được Negan.