Một loạt những người theo đạo Satan ở vùng nông thôn Hoa Kỳ có sức mạnh khủng khiếp cho phép chúng làm tan xác nạn nhân của chúng. Tuy nhiên, một trong những đứa con của một nạn nhân trước đó thề sẽ tiêu diệt chúng.