Một nhóm bạn bị một kẻ giết người bắt gặp tại một đám cưới nơi cô lập.