Bộ phim hài đặc sắc của Châu Tình Trì có sự tham gia của Mai Diễm Phương. Chuyện kể về trạng sư Tống Sỹ Kiệt – trời phú cho miệng lưỡi giảo hoạt, có thể đổi trắng thay đen, bẻ cong sự thật. Nhưng ông lại sử dụng nó vào mục đích xấu, đó là giúp bọn nhà giàu thoát án. Chính vì vậy, Tống Sỹ Kiệt bị quả báo là cứ sinh con trai là chết yểu. Sau cái chết của đứa con thứ 13, Tống Sỹ Kiệt quyết tâm gác bút, từ bỏ sự nghiệp. Tuy nhiên, một vụ án mạng xảy ra, kẻ tình nghi là một quả phụ bụng mang dạ chửa. Để minh oan cho quả phụ này, Tống Sỹ Kiệt đành trỏ hết tài nghệ để giành lại công lý.