Tập đầu tiên của phần này, “The Day Will Come When You Won’t Be” đạt lượng người xem là 17,03 triệu tại Mỹ, trở thành tập phim có lượng người xem cao thứ hai trong toàn bộ series chỉ sau tập đầu Phần 5.