Vẻ Đẹp Của Cuộc Sống, Vẻ Đẹp Có Tài Sản (2016) “Vẻ Đẹp Thế Giới” Tình – Thời – Chết. Ba điều này kết nối mọi con người trên trái đất. Chúng tôi khao khát tình yêu. Tôi ước tôi có nhiều thời gian hơn. Và sợ cái chết. “Trong Người đẹp có tài sản đảm bảo, Will Smith vào vai một anh chàng Howard thông minh, sáng tạo và yêu đời. Tuy nhiên, sau biến cố xảy ra với con gái, Howard thu mình lại với xã hội. Anh chán ghét cuộc sống, mất niềm tin vào cuộc sống. Ngay cả Howard cũng chọn viết những lá thư như một phương tiện giải tỏa tâm lý Và cuộc sống của anh với những con người mới, câu chuyện mới bước vào.