Được thành lập vào năm 1966 bởi các quốc gia trên khắp thế giới để đối phó với sự bùng nổ của thảm họa Kaiju trên toàn thế giới, Lực lượng Bảo vệ Toàn cầu (GGF) đối phó với các cuộc tấn công của Kaiju và các dạng sống ngoài Trái đất trên Trái đất.