Tùy Đường Xưng Hùng (Phần 1): Phim ca ngợi các anh hùng thời Tùy Đường với yếu tố hài hước nhưng không kém phần oai hùng. Trong đó, Trình Giảo Kim là giang hồ hiệp khí, oai phong lẫm liệt nhưng khi về nhà thì lại rất sợ vợ. Tuy tính tình không hiền thục, nhưng vợ của Giảo Kim lại rất mực thương chồng và luôn sát cánh bên chồng.