Từ Điển Phòng The lấy bối cảnh vào năm 1936, anh chàng người Anh trẻ tuổi và ngây thơ John Truscott, anh là một sĩ quan mới ra trường, đến Sarawak, một thuộc địa của Anh, để làm việc trong cộng đồng người Iban. Selima xinh đẹp được giao làm “Từ Điển Ngôn Ngữ” của anh, sống và ngủ cùng anh cũng như dạy anh ngôn ngữ và thói quen của người dân địa phương. Thế nhưng dù bị cấm đoán nhưng John và Selima cũng dần phải lòng nhau, khiến Selima từ một “từ điển ngôn ngữ” trở thành “Từ điển phòng the” thực sự của John.