Vừa được phục chức ở Trường Học Uy Long I. Tới phần này, A Tinh lại bị giáng chức xuống làm cảnh sát giao thông vì trêu chọc cấp trên. Một lòng muốn lập công nhưng lại không có nhiệm vụ nào. May sao đang có vụ khủng bố mà cảnh sát Hồng Kông vẫn chưa giải quyết. A Tình đành xâm nhập vào trường trung học để điều tra.