Chín gia đình quý tộc chiến đấu để giành quyền kiểm soát vùng đất Westeros, trong khi một kẻ thù truyền kiếp trở lại sau khi ngủ yên hàng thiên niên kỷ.