Thế giới được chia thành bốn vương quốc, đại diện cho bốn nguyên tố trên trái đất: Lửa, Không khí, Nước và Đất. Avatar, người có thể kiểm soát cả bốn yếu tố, chịu trách nhiệm cân bằng thế giới. Nhưng khi Thế thần cuối cùng biến mất, toàn bộ nhân loại ngay lập tức chìm trong cái chết. Trong 100 năm, Hỏa Quốc âm mưu thống trị thế giới. Với một đội quân hùng mạnh, Hỏa Quốc nhanh chóng đè bẹp các bộ tộc khác dưới ngọn lửa chiến tranh khốc liệt.