Một người phụ nữ quan sát thời gian trôi qua bên cạnh những chiếc vali của người yêu cũ (người được cho là sẽ đến lấy, nhưng không bao giờ đến) và một con chó bồn chồn không hiểu rằng chủ của mình đã bỏ rơi mình. Hai sinh vật đối mặt với sự bỏ rơi.