Ruffian Wu Song đang trên đường đến huyện Yanggu để gặp anh trai của mình. Anh ta đã lừa dối để ăn uống khi đến Jingyang Hill và sau đó giết một con hổ trong tình trạng say rượu. Mọi người vây quanh và đưa anh ta trở lại huyện Yanggu, và thẩm phán đặt anh ta là cảnh sát trưởng. Anh trai của Wu và vợ Pan đang lên kế hoạch kiếm tiền từ người giàu ngu ngốc Ximen bằng cách gian lận. Họ phải che giấu kế hoạch với Wu Song.