Một tia sáng vào thứ Sáu có thể dẫn đến một ngày cuối tuần rực rỡ (Sebastian Stan và Denise Gough trong vai Mickey và Chloe), nhưng điều gì sẽ xảy ra khi bạn đến với thứ Hai không thể tránh khỏi?