Ở nước Anh đầu thế kỷ 18, tình hình trong triều đình bị đảo lộn khi một người hầu mới đến và được Nữ hoàng Anne yếu đuối yêu quý.