Dương Quá vô tình lọt vào cổ mộ và bái Tiểu Long Nữ làm thầy. Hai người nương tựa lẫn nhau, dần dần nảy sinh tình cảm, tuy Tiểu Long Nữ bị Doãn Chí Bình mạo phạm, nhưng họ vẫn có thể gạt bỏ ánh mắt thế tục để thành thân, ngờ đâu sau đó Tiểu Long Nữ lại đột ngột mất tích. Nhiều năm trôi qua, Quách Tĩnh, Hoàng Dung có ý gả con gái Quách Phù cho Dương Quá nhưng anh nhất mực từ chối, điều này khiến Quách Phù ghi hận trong lòng, chặt đứt một cánh tay của Dương Quá. Quách Tương tuy thầm yêu Dương Quá nhưng vẫn khích lệ anh đi khắp chân trời góc bể tìm Tiểu Long Nữ. Mười sáu năm sau, hai người họ lại nối tiếp mối duyên ở Tuyệt Tình Cốc…