Đây là một cuộc phiêu lưu giả tưởng hoạt hình Trung Quốc năm 2021 do Liu Zhijiang và Qiao Yu đạo diễn.