Archer bị lún sâu hơn vào Chiến tranh lạnh tạm thời, giáp mặt với lũ Borg và người Romulan, đồng thời biết rằng tộc Klingon đã treo thưởng cho thủ cấp của anh ta.