Nhân vật chính Wu Liuqi ban đầu sống một cuộc sống vô tư lự trên đảo Xiaoji, nhưng danh tính của anh ta trở thành một bí ẩn do mất trí nhớ. Khi những người bên ngoài đổ bộ lên đảo và nhận ra Wu Liuqi, nhiều âm mưu khác nhau bắt đầu bao trùm đảo Xiaoji.