Năm 1874, một thanh niên không tài cán Bao Long Tinh (Châu Tinh Trì), được bổ nhiệm làm một quan quan huyện nhỏ, sau khi cha anh một quan vị quan đã nghỉ hưu mua vị trí này cho anh. Tuy nhiên Bao Long Tinh là kẻ tham nhũng và bị công chúng khinh thường vì những cách ăn tiền của mình, nhưng lại nổi tiếng với giới quý tộc địa phương.

Nhưng một ngày nọ, ông ta gặp một vị trạng sư tài ba tên Phương Đường Kính hiện là đệ nhất trạng sư Quãng Đông, Phương Đường Kính làm cho vị quan huyện này thân bại danh liệt.

Sau này vị quan huyện nhận ra sai lầm và quyết tâm trở thành một vị quan liêm khiết, đánh bại trang sư xấu xa Phương Đường Kính.