Phong Thần Chiến Kỷ xoay quanh cuộc chiến lâu dài giữa Khương Tử Nha, Đắc Kỷ, Hoàng hậu Khương và Thân Công Báo.