Patton Oswalt sẽ diễn ở San Francisco, nơi anh nói về những người dân San Francisca, những khó khăn khi trở thành PC, tình phụ tử, trải nghiệm đứng lên tồi tệ nhất của anh và những chú hề sinh nhật khủng khiếp nhất thế giới.