Luật sư mồ côi Lau Chi Pang phát hiện ra mẹ ruột của mình là một người nghiện ma túy và bị buộc tội giết một cảnh sát tồi tệ.