Phim tài liệu về mô hình di cư của các loài chim, được quay trong suốt ba năm trên cả bảy lục địa.