Người Tị Nạn Mỹ lấy bối cảnh nước Mỹ trong tương lai, khi lúc này, nền kinh tế tại nước Mỹ đang trở nên khủng hoảng một cách nghiêm trọng. Khiến cho nhiều người phải đối mặt với nghèo khó và cuộc sống trở nên khổ cực hơn bao giờ hết. Câu Chuyện xoay quanh về những thành viên trong một gia đình, cố gắng tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn để có thể sinh tồn thoát khỏi sự diệt vong.