The Flash Season 9 (2023) – Phần thứ chín và cũng là phần cuối cùng của The Flash được công chiếu lần đầu trên The CW vào ngày 8 tháng 2 năm 2023 và kết thúc vào ngày 24 tháng 5 năm 2023.