Juliette, một người sống sót đơn độc của kỷ nguyên khải huyền, chiến đấu để tồn tại chống lại cái đói, cái khát, bị gãy chân và những sinh vật kỳ lạ, đáng lo ngại chỉ xuất hiện vào ban đêm.