Là 1 bộ phim thuộc thể loại tâm lí hình sự, kể về câu chuyện 1 cảnh sát già bắt được 1 phụ nữ trẻ tên daisy vì tội tàng trữ ma túy,…