Trong khi cách ly, mối quan hệ giữa hai mẹ con có một bước ngoặt bất ngờ.