,Nick và Janine sống trong hạnh phúc hôn nhân, cho đến khi chồng cũ của Janine vượt qua thời gian để cố gắng xé xác họ bằng cách sử dụng bạn gái thời đại học của Nick. Khi ký ức và thực tại của Nick biến mất, anh ấy phải quyết định những gì anh ấy sẵn sàng hy sinh để giữ lại – hoặc buông bỏ – mọi thứ anh ấy yêu thích. Liệu tình yêu có thể tồn tại trong một tương lai mà thời gian trôi chảy, và tất cả cuộc sống có thể chỉ là ảo ảnh?