Chucky và Tiffany được hồi sinh bởi đứa con trai vô tội của họ, Glen, và tấn công Hollywood, nơi một bộ phim mô tả vụ giết người hàng loạt của những tên sát nhân đang được thực hiện.