Biên niên sử ba năm của một gia đình trung lưu dường như bị cuốn vào những công việc thường ngày, chỉ gặp rắc rối bởi những sự cố nhỏ. Tuy nhiên, đằng sau sự tồn tại có vẻ bình tĩnh và lặp đi lặp lại của họ, họ thực sự đang lên kế hoạch cho một điều gì đó nham hiểm.