Một người muốn điều hành một doanh nghiệp thành công, một người khác muốn theo đuổi thành công một cô gái Trung Quốc. Thật bất ngờ, sự theo đuổi tuyệt vọng của họ đã đưa cả hai đến gần nhau. Doanh nhân Trung Quốc Yang đang theo đuổi công ty đối tác Thái Lan, tìm cách tiếp tục công việc kinh doanh của mình. Anh ấy gặp Phumjai, người có quan điểm không tốt với Tammy, người có ảnh hưởng ở Trung Quốc. Mặc dù họ không hòa thuận với nhau, nhưng họ cần phải đình chiến vì lợi ích của chính họ.