Một cô bé lớp 8 nhút nhát trong tuần cuối cùng của cấp hai để chuẩn bị lên học cấp ba.