Bộ phim ly kỳ hấp dẫn nhất năm đến từ đạo diễn của Forrest Gump và Cast Away. Khi sĩ quan tình báo Max Vatan nghe tin có thể vợ mình tiếp tay cho kẻ thù, anh chỉ có 72 giờ để chứng minh cô vô tội và cứu gia đình mình trước khi anh bị buộc phải làm một việc khủng khiếp.