Bác sĩ Seung Hoon xoa dịu chủ nhà trước khi kiểm tra y tế, khi ông già bắt đầu kể cho ông nghe một lời thú tội giết người đầy thuyết phục.