Nhìn lại cuộc đời và công việc của Charlie Chaplin theo cách nói của riêng ông, trong đó có một cuộc phỏng vấn chuyên sâu mà ông đã trả cho tạp chí Life vào năm 1966.