Một nàng công chúa buồn chán và được che chở trốn thoát khỏi những người bảo vệ của mình và yêu một người đưa tin người Mỹ ở Rome.