Một người phụ nữ bị bắt cóc và buộc phải cạnh tranh trong các cuộc chiến ưu tú dưới lòng đất và phải chiến đấu để giành lấy tự do.