Người thừa kế của một gia đình trừ tà nổi tiếng lâu đời, Keika You rơi vào cảnh nghèo khó sau khi mất cha mẹ. Anh ấy phải vật lộn với tư cách là một thầy bói đường phố và bán thời gian phục hồi máy tính để kiếm tiền. Một đêm ở bãi phế liệu, anh gặp nhà trừ tà bí ẩn nhưng lôi cuốn, Ki Tanmoku, đang chiến đấu với một linh hồn xấu xa.