Trong thời gian dịch bệnh, các nhân viên y tế tại trạm sơ cứu chỉ sử dụng xe cứu thương làm công cụ kết nối cộng đồng, bệnh viện và người bệnh, xây dựng nhịp cầu sự sống. Nó thể hiện sự hy sinh, cống hiến của toàn xã hội, đặc biệt là của đội ngũ y tế trong cuộc chiến chống dịch.