Nỗi đau mất mát ập đến bất ngờ, Jimmy dần lún sâu hơn vào thế giới tội phạm sau một loạt âm mưu mờ ám – ngày anh trở thành Saul Goodman có lẽ không còn xa.