Thế kỷ 16 vào đời nhà Minh, Phương Thủ Chánh là một Cẩm y vệ chính trực. Sư huynh đồng môn với Chánh là Phùng Tam lại là một kẻ biến thái, thích hãm hiếp và giết hại phụ nữ dã man. Sau khi Phùng Tam giết cả công chúa, hoàng thượng nổi giận lệnh cho Thủ Chánh phải bắt được Phùng Tam trong vòng 20 ngày.