Gabriel, bước sang tuổi 40, nhận được lời đề nghị có con với người bạn thân nhất của mình. Với một lịch sử thất bại lâu dài và một thành phố dường như chống lại anh ta, anh ta quyết định trở thành một người tốt hơn và hòa giải với cuộc sống và vũ trụ.