Ba người bạn thời thơ ấu là Sarah, Riley và Cat cùng nhau đón giáng sinh tại nhà của Sarah.