Năm 1958, ở thành phố New York, Diane Arbus là một phụ nữ thuộc tầng lớp cao, lạc lõng và cô đơn với một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối và hai đứa con gái. Chồng bà là một nhiếp ảnh gia được cha mẹ giàu có của bà đỡ đầu, và bà làm phụ tá cho chồng. Khi Lionel Sweeney, một người đàn ông bí mật với căn bệnh hypertrichosis (còn gọi là triệu chứng người sói, một căn bệnh làm cho lông mọc đầy người) dọn đến ở tầng trên. Diane bị thu hút bởi người này và khám phá ra thế giới của những dị nhân ở ngoài rìa xã hội…